Hallo! Mówi się! Dzisiaj słów kilka o fonacji - o pracy fałdów głosowych.

Słownik Języka Polskiego prezentuje następujące wyjaśnienie pojęcia:

1. fonacja «wydawanie głosu przez człowieka
2. fonacja naturalna «wydawanie głosu z udziałem krtani oraz jamy ustnej, nosowej i gardłowej jako rezonatorów

Z powyższego wynika, że fonacja jest procesem prowadzącym do powstawania dźwięku mowy, w którym najważniejszą rolę odgrywa krtań, a w niej drgające fałdy głosowe. Tak powstała substancja foniczna wzmacniana jest w rezonatorach. Podczas fonacji dochodzi do powtarzalności cyklów zwierania i rozwierania fałdów głosowych oraz rytmicznego zagęszczania i rozrzedzania słupa powietrza w głośni, co daje początek fali głosowej.

Sposób zwierania się wiązadeł głosowych oraz synchronizacja przepływu powietrza z momentem ich zwierania się podczas fonacji powodują różne rodzaje nastawienia głosowego (inaczej ataku głosowego):

1. Miękkie nastawienie fałdów głosowych (miękki atak) jest najbardziej pożądanym układem więzadeł głosowych podczas fonacji, ponieważ jest fizjologicznym i prawidłowym sposobem wydobycia dźwięku - fałdy głosowe zbliżają się do siebie, ale nie zwierają się mocno;

2. Twarde nastawienie fałdów głosowych (twardy atak) jest bardzo szkodliwy dla więzadeł głosowych; powoduje wytworzenie dźwięku poprzez zbyt mocne zwarcie fałdów głosowych - często nieświadomie stosowany podczas "podnoszenie głosu na kogoś", krzyczenia, co doprowadza do uczucia dyskomfortu lub bólu gardła;

3. Chuchające nastawienie fałdów głosowych (chuchający atak) jest nieprawidłowym sposobem wytwarzania substancji fonicznej spowodowanym stykaniem się fałdów głosowych tylko na części ich długości - w głosie tworzonym przez nastawienie chuchające często słychać szmer.

 

Tu obejrzysz film o pracy więzadeł głosowych: Praca więzadeł głosowych. Profilaktyka chorób głosu

Sylwia Zasada

Trener emisji głosu, logopeda, nauczyciel z powołania. Od 9 lat zarządza Instytutem Edukacji Logopedycznej. Od 8 lat prowadzi szkolenia doskonalące nauczycieli, specjalizując się w treningu emisji głosu oraz terapii oddechowej.