Mięśnie krtani, podniebienia miękkiego i pierścienia zwierającego gardło

Mięśnie krtani, podniebienia miękkiego i pierścienia zwierającego gardło decydują o otwarciu gardła i właściwościach rezonacyjnych głosu.

Uniesienie podniebienia miękkiego uniemożliwia wytworzenie przydźwięku nosowego i wpływa na nośność głosu.

Oto jak można ćwiczyć te mięśnie:
- przełykaj ślinę; zatrzymaj się na chwilę w momencie przełykania, gdy podniebienie miękkie unosi się i jest napięte;
- wykonaj wdech, wciągając powietrze z rozchylonymi ustami przy wypowiadaniu głoski "e"; na podniebieniu miękkim w górnej części gardła poczujesz chłód. Zamknij usta, utrzymując przez chwilę uniesiony języczek podniebienny, lekko naprężony;
- wymawiaj powoli, dynamicznie:
- nga, nge, ngo, ngu;
- uk-ku, ug-gu, ek-ke, eg-ge, ok-ok, og-go, ak-ka, ag-ga;
- kka, kko, kke, kku, kki.

Na podstawie: J. Sipowicz "Ja i mój głos"

Sylwia Zasada

Trener emisji głosu, logopeda, nauczyciel z powołania. Od 9 lat zarządza Instytutem Edukacji Logopedycznej. Od 8 lat prowadzi szkolenia doskonalące nauczycieli, specjalizując się w treningu emisji głosu oraz terapii oddechowej.