Oddech to podstawa! - procesy fizjologiczne

Dzisiaj będzie wpis o wpływie oddechu na organizm człowieka. Co się dzieje, kiedy oddychamy prawidłowo? A co może się stać, jeśli nasz oddech jest nieodpowiedni? O tym dzisiaj możecie przeczytać.

Oddychanie jest procesem automatycznym, niekontrolowanym i niezależnym od naszej woli. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, jak oddychamy. Gdybyśmy to robili, na nic innego nie wystarczyłoby nam czasu. Oddychanie statyczne wykonujemy w czasie spoczynku. Wówczas pobieramy ok. 0,5 litra powietrza przez nos, a wdech i wydech mają zbliżoną długość. Natomiast, gdy mówimy lub śpiewamy mamy do czynienia z oddychaniem dynamicznym, które charakteryzuje się krótką fazą wdechową, a długą wydechową. Powietrze jest pobierane i wydalane przez usta oraz przez usta i nos. Wdechy są warunkowane długością frazy, a ilość potrzebnego powietrza to od 1 do 2 litrów.

Jakie znaczenie ma oddech dla naszego życia?

                Jest klamrą spinającą je, ponieważ rodzimy się na bezdechu (pierwszy oddech (50 ml) powoduje rozprężenie klatki piersiowej), a umierając wydajemy „ostatnie tchnienie”. W ciągu minuty wykonujemy od 12 do 20 oddechów. Ok 23 tysiące oddechów w ciągu doby. A w trakcie całego życia koło 6 miliardów oddechów. Dlatego tak ważne jest, aby oddychać prawidłowo. To oddychanie utrzymuje stałość środowiska wewnętrznego przez dostarczanie O2  i wydalanie CO2 oraz reguluje równowagę kwasowo–zasadową (bioelektryczną) i oczywiście bierze udział w procesie głosotwórczym.

Nieprawidłowe oddychanie może mieć następujące konsekwencje:

 • Hiperwentylacja (nadmierne wydychanie dwutlenku węgla – oddech górnożebrowy),
 • Uczucie niepokoju, przewlekłe zmęczenie,
 • Uporczywy ból mięśniowy,
 • Długoterminowe zmiany adaptacyjne w kluczowych mięśniach przyczepiających się do czaszki (mięsień mostkowo-sutkowo-obojczykowy oraz górna część mięśnia czworobocznego),
 • Nadmierna aktywność i napięcie, z czasem przewlekłe skrócenie dodatkowych mięśni oddechowych (nosiciele żeber, mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne (część) oraz mięśnie brzucha),
 • Zaburzenie gospodarki kwasowo-zasadowej = nadmierne wydychanie CO2,
 • Niewystarczające natlenianie wraz z zatrzymywaniem pozostałości kwasów w nadmiernie używanych mięśniach = bolesność i sztywność,
 • Zawroty głowy,
 • Wrażliwość na światło,
 • Zmęczenie,
 • Uczucie niepokoju,
 • Kłopoty z trawieniem,
 • Ograniczenia stawowe,
 • Skrócenia powięzi.

Pamiętajmy więc o #wellbreathing i że #oddechtopodstawa!

Tu znajdziesz film o różnicy w oddychaniu podczas spoczynku oraz w trakcie mowy i śpiewu: Oddychanie statyczne i dynamiczne

 

Sylwia Zasada

Trener emisji głosu, logopeda, nauczyciel z powołania. Od 9 lat zarządza Instytutem Edukacji Logopedycznej. Od 8 lat prowadzi szkolenia doskonalące nauczycieli, specjalizując się w treningu emisji głosu oraz terapii oddechowej.